Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

LianaBalyan

About

Username
LianaBalyan
Joined
Visits
144
Last Active
Roles
Member, Moderator

Comments

 • Բարև Ձեզ հարգելի Աննա. ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 156 հոդվածի համաձայն` 1. Գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ վճռաբեկ բողոք կարող է բերվել մինչև այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար սահմանված ժամկետը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3…
 • Բարև Ձեզ Դուք միջնորդության մեջ փորձաքննությունը պետք է հանձնարարեք Փորձաքննությունների ազգային բյուրո պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը կամ էլ ՀՀ Արդարադատության նախարարության փորձաքննությունների պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:Միջնորդութ…
 • Բարև Ձեզ հարգելի ՎիկտորիաԴուք իրավունք ունեք ՀՀ Վարչական դատարանում բացարկ հայտնել դատավորին` ղեկավարվելով ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 13 և ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 21,25,26 հոդվածներով:ՀՀ Քաղ. դատավարության օրենսգրքի 21 հոդվա…
 • Բարև Ձեզ Եթե Դուք հայցից հրաժարվել եք դատաքննության նախապատրաստական փուլում, նորից կարող եք նույն հայցով դիմել դատարան, համաձայն ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 97հոդվածի 2-րդ մասի`այսինքն,  գործի վարույթը կարճելու դեպքում նույն անձանց միջև նույ…
 • Բարև Ձեզ. Դուք հայցադիմումի հետ միասին ՀՀ Վարչական դատարանին ներկայացրեք միջնորդություն` բաց թողնված ժամկետը հարգելի ճանաչելու մասին:
 • Նման դեպքերում բարոյական փոխհատուցում նախատեսված չէ: Դուք կարող էիք որպես դատական ծախս ներկայացնել փաստաբանի վճարը, եթե իհարկե գործին մասնակցել եք ներկայացուցչի միջոցով:Ոչ նյութական վնասի հատուցում հնարավոր կլիներ, եթե ոչ իրավաչափ ակտով արատավորվել …
 • Բարև Ձեզ հարգելի Սամվել ԿիրակոսյանԴատարանը Ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա կարող է հեռացնել վարույթից կողմի այն ներկայացուցչին, որը փաստաբան չէ, եթե գործը քննության նախապատրաստելու փուլում կամ դատաքննության ընթացքում պարզ է դառնում, որ տվյալ անձն ունակ…
 • Խնդրեմ հարգելի Նանո, պայքարեք և օրենքով պաշտպանեք Ձեր իրավունքները դատարաններում
  in Nano Comment by LianaBalyan April 2016
 • Բարև Ձեզ հարգելի ՆարեկՀամաձայն ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 32 հոդվածի, դատարանը վկա հրավիրում է իր նախաձեռնությամբ կամ կողմի միջնորդությամբ: Վկա հրավիրելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնելիս նշվում է այն փաստը, որի վերաբերյալ վկան պետք …
 • Արարատ բանկի   դեմ հայցով դիմեք ՀՀ Վարչական դատարան 
  in Nano Comment by LianaBalyan April 2016
 • Բանկը կարող է հայցվորներին վտարել բնակարանից, եթե վտարելու վերաբերյալ առկա է օրինական ուժ ստացած դատական ակտ:
  in Nano Comment by LianaBalyan April 2016
 • Բանկը ընդամենը հանդիսանում է դատավարական կողմ և օրենքով իրավասություն չունի վերացնել վարչական դատարանի որոշումը:Վարչական դատարանի որոշումը կարող է փոփոխվել միայն եթե կողմը բողոքարկում է ՀՀ Վարչական վերաքննիչ դատարան և դատարանը իրավունք ունի փոփոխել …
  in Nano Comment by LianaBalyan April 2016
 • Հարգելի Նանո Խնդրում եմ հայատառ հստակեցնել Ձեր հարցը
  in Nano Comment by LianaBalyan April 2016
 • Կարող էք դիմել փաստաբանի ծառայությանը
  in Nano Comment by LianaBalyan April 2016
 • Բարև Ձեզ հարգելի Նանո.Սույն կայքը նախատեսված է միայն ՀՀ Վարչական դատավարությունից և ՀՀ Վարչարարության հիմունքները և վարչական վարույթից հարցերին պատասխանելու համար իսկ Ձեր հարցը քաղաքացիաիրավական բնույթի է...
  in Nano Comment by LianaBalyan April 2016
 • Բարև Ձեզ հարգելի Վիկտորիա.ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` գործի վարույթը կասեցվում է եթե դատավարության մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձի մահից հետո վիճելի իրավահարաբերությունը թույլ է տալիս իրավահաջորդություն: …
 • Հարգելի Վազգեն ճիշտ է ես չանտեսեցի Ձեր հարցը, որը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունից էր և պատասխանեցի, բայց սույն կայքը նախատեսված է միայն ՀՀ Վարչական դատավարությունից և ՀՀ Վարչարարության հիմունքները և վարչական վարույթից հարցեր ունենալու դեպքում: 
 • Բարև Ձեզ Դուք  կարող էք բողոքարկել վճիռը, որովհետև համաձայն ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 132 հոդվածի  1-ին մասի` Գործն ըստ էության լուծող  դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել մինչև այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար ահմանված…
 • Բարև Ձեզ հարգելի ՎազգենՀամաձայն ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի  1-ին մասի դատարանը որպես հայցի ապահովան միջոց պետք է արգելանք դնի  պատասխանողին պատկանող գույքի կամ դրամական միջոցների վրա` հայցագնի չափով: Քանի որ Ձեր կողմից մատ…
 • ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի համաձայն` Վարչական դատավարության մասնակիցներն են  1) կողմերը` հայցվորը և պատասխանողը. 2) երրորդ անձինք։ ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի համաձայն`1. Կողմերն իրավունք ունեն`1) ծանոթան…
 • ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի համաձայն երրորդ անձինք են.1. Երրորդ անձինք այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք են կամ մարմինները, որոնց իրավունքները շոշափվում են կամ անմիջականորեն կարող են շոշափվել գործի քննության արդյունքում ընդ…
 • 1.Հակընդդեմ հայցադիմումը ներկայացվում է գրավոր:2. Հայցադիմումում պետք է նշվեն`1) դատարանի անվանումը, որին ներկայացվում է հայցադիմումը.2) գործին մասնակցող անձանց անունը, ազգանունը, հայրանունը (այսուհետ` անուն), իրավաբանական անձի անվանումը, նրանց բնակ…
 • Բարև Ձեզ հարգելի ՎազգենՆախ նշեմ, որ «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` համատիրությունը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց անդամության վրա հիմնված և իր անդամների գույքային փայավճարների միավորման միջոցով uտեղծված շահույթ uտանալու …
 • Քրեական գործով օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված որևէ գործ քննելիս պարտադիր է դատարանի համար միայն այն փաստերով, որոնցով հաստատված են որոշակի գործողությունների կատարումը և դրանք կատարած անձինք:
 • ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 30 հոդվածի համաձայն հանրահայտ փաստերն ապացուցման կարիք չունեն: Նախկինում քննված քաղաքացիական կամ վարչական գործով դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտով հաստատված փաստերը միևնույն …
 •  Նոտարական գրասենյակ գնացեք  մայրիկի հետ միասին անձնագրերով, որովհետև լիազորագիրը ստորագրում է լիազորողը: Լիազորագրում նոտարի կողմից պարտադիր պետք է գրվեն հետևյալ նախապայմանները.Դատարանում գործը վարելու լիազորագիրը ներկայացուցչին իրավունք է տալիս նե…
 • Բարև Ձեզ հարգելի Վահան Դուք անձնագրով պետք է գնաք  Ձեր տարածքային նոտար,  ներկայացնեք  Ձեր մայրիկի անձնագրի պատճենը  և Ձեր մայրիկի անունից Ձեզ կտրվի  լիազորագիր դատարանում իր անունից  հադես գալու համար: Լիազորագիրը պետք է պարտադիր վավերացվի նոտարի կ…
 • ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ  հոդվածի համաձայն, պատասխանողը պարտավոր է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, վարչական դատարան ուղարկել հայցադիմումի պատասխանը:
 • Հարգելի Մարիամ ԿարապետյանՀՀ Օրենքի  71-րդ հոդվածի  1-ին և  2-րդ մասերը սահմանել են, թէ որ դեպքերում է վարչական ակտն անբողոքարկելի: Օրենքը միաժմանակ հնարավորություն է տվել, որ շահագրքիռ անձը դիմի համապատասխան արչական մարմնին՝ վերջինիս կողմից ընդունվա…
 • Բարև Ձեզ հարգելի Սամվել. Վերաքննիչ դատարանի՝ բողոքի ընդունումը մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել Վճռաբեկ դատարան: Որոշումը վճռաբեկ դատարանի կողմից վերացվելու դեպքում բողոքը համարվում է վերաքննիչ դատարանում ընդունված սկզմնական ներկայացման օ…